Gribebrættet

Få et overblik over tonesystemet, og lær hvor alle tonerne er på gribebrættet

Stamtonerne

Tonesystemet indeholder i alt 12 forskellige toner, der bliver gentaget igen og igen. Der er en halv tone mellem alle 12 toner. Der anvendes 7 stamtoner og 5 toner med løse fortegn.

Stamtonerne består af de første 7 bogstaver af alfabetet: A, B, C, D, E, F, G. I Danmark kaldes tonen B også for H. Her på siden bruger vi betegnelsen B, for at lette forståelsen.

Herunder er en oversigt over gribebrættet med alle stamtonerne. Den øverste vandrette linje er den lyseste streng på bassen. Denne streng hedder G-strengen, da den frembringer tonen G, når den spilles uden at trykke et bånd ned.

Sætter man fingeren på 2. bånd på G-strengen frembringes tonen A, og så videre. Fra og med 12. bånd gentager tonerækken sig. Det betyder at 12. bånd på G-strengen er tonen G, 14. bånd er A og så videre.

Løse fortegn

Læg mærke til at tonerne B og C, samt E og F er placeret lige ved siden af hinanden. Imellem de resterende stamtoner ligger der en tone med løst fortegn. Disse benævnes med et # eller et b. Du kan hæve en tone (gøre den lysere) ved at tilføje et #, og du kan sænke en tone (gøre den dybere) ved at tilføje et b. Den tone der ligger mellem C og D (f.eks 4. bånd på A-strengen) kan altså navngives ved at hæve C med en ½ tone så den hedder C# eller ved at sænke D en ½ tone, så den hedder Db.

Her er en liste med navne på alle 12 toner:

 • A
 • A#/Bb
 • B
 • C
 • C#/Db
 • D
 • D#/Eb
 • E
 • F
 • F#/Gb
 • G
 • G#/Ab
Gå til næste lektion