Rytmer

Lær de vigtigste rytmer og nodeværdier du bør kende som bassist.

Bassen er sammen med trommerne et vigtigt instrument, når det gælder rytmen i et stykke musik. Her følger lidt teori om rytmer.

Tempo

Tempoet fortæller hvor hurtig pulsen er i det stykke musik der spilles. Det kan være langsomt, hurtigt eller midt imellem. Det er vist i starten af noden. (I noden herunder er tempoet 80).

Takter og taktart

Når vi skal notere musik deles det ind i takter (kasser). Den mest almindelige taktart er 44 (udtales fire-fjerde-dele). Det betyder at der i hver takt er plads til 4 fjerdedele i et angivet tempo. Fjerdelene er pulsen i musikken, og tælles således: 1, 2, 3, 4 - 1, 2, 3, 4 osv. Ofte hører du trommeslageren i et band tælle 1, 2, 3, 4. Så ved bandet, at de skal begynde at spille på det efterfølgende 1-slag.

Nodeværdier

I noden herunder er der i alt 8 takter. De første 2 takter anvender en helnode. De varer hver i 4 pulsslag (tæl til 4 på hver tone). Takt 3 og 4 anvender halvnoder. De varer 2 pulsslag hver. (Spil på 1 og 3). Takt 5 og 6 anvender Fjerdedele, som tidligere nævnt varer 1 pulsslag hver. Takt 7 og 8 anvender ottendedele. De er dobbelt så hurtige som pulsen (tæl 1 og 2 og 3 og 4 og).

Anslagsteknik

Hvis du spiller med fingrene, så spil helnoder, halvnoder og fjerdedele med din pegefinger og ottendedele med skiftevis pege- og langefinger. Hvis du spiller med plekter, så spil helnoder, halvnoder og fjerdedele med nedslag og ottendedele med skiftevis ned- og opslag.

Gå til næste lektion