Standard bas

Lær en meget anvendt spillestil - faktisk så anvendt, at vi kalder den standard bas.

Du lærer hvordan en standard bas opfører sig rent melodisk. Standard bas er næste trin efter grundtone-bas. Du lærer hvilke toner du kan anvende som overgang mellem alle akkorder.

Udgangspunkt

En standard bas spiller som udgangspunkt følgende rytme på akkordens grundtone:

Standard bas

Pausen på 4-slaget skal fyldes ud med en tone, alt efter hvad akkord der kommer efter

Samme akkord

Gentag grundtonen, eller spring fra kvint

Sekund op

Spring fra terts

Terts op

Trinvis gennemgang

Terts ned

Trinvis gennemgang, eller spring fra kvint

Kvart op

Trinvis gennemgang, spring fra terts eller spring fra kvint.

Kvart ned

Trinvis gennemgang

Kvint op

Trinvis gennemgang, eller spring fra terts.

Kvint ned

Spring fra terts eller kvint.

Sekst op

Spring fra kvint.

Septim ned

Spring fra terts.

Akkordbrydning

Anvender alle akkordens toner

Kromatisk gennemgang

Giver et dejligt pust til en basgang, men bør ikke overdrives

Gå til næste lektion