Fingersætning

I denne lektion gennemgår vi fingrenes navne, og vigtigheden i altid at anvende den korekte fingersætning.

For at kunne notere hvilke fingre vi skal anvende, har hver finger sin sit eget tal eller bogstav.

Venstre hånd har tallene 1 til 4. Højre hånd har bogstaverne p i m og a (pulgar, indice, medio, anular). Dette er en rigtig god måde at huske, hvor den enkelte finger skal placeres.

Fingersætning
Gå til næste lektion