Klaver

1 1 Korrekt holdning

Begynder

1 2 Tangenternes navne

Begynder

1 3 G-nøglen

Nodelære

1 4 Fingrenes navne

1 5 Stille nu og fjerdedele

Rytme

1 6 Tid og Varighed

Rytme

1 7 Dur og mol akkorder

Akkompagnement

1 8 Sustain pedalen

Begynder

1 9 F-nøglen

Nodelære

2 10 Bindebuer

Rytme

2 11 Punkteringer

Rytme

2 12 Dur skalaen

Skalaer/Øvelser

2 13 Intervaller

Hørelære

2 14 Kvintcirklen

Akkompagnement

2 15 Kvart/kvint spring

Akkompagnement

2 16 Tonale kadencer

Akkompagnement

2 17 12 takters blues formen

Blues/Jazz

2 18 12 takters blues eksempler

Blues/Jazz

3 19 Nedgange i dur og mol

Akkompagnement

3 20 Fede blues figurer

Blues/Jazz

3 21 Walking basgang

Blues/Jazz

3 22 Funk

Funk