Spil efter noder

For at kunne læse noder skal du kunne aflæse tonernes tonehøjde og deres varighed. Tidligere lærte du om toner og tonehøjde. I denne lektion kigger vi primært på tonernes varighed.

I denne lektion lærer du alt du behøver for at kunne spille alle klaver sangene for begyndere efter noder

Takter og taktarter

Nodesystemet har lodrette streger kaldet taktstreger. De deler nodeværdierne op i lige store kasser, kaldet takter.

Herunder ses et nodesystem med en G-nøgle. Efter G-nøglen vises taktarten. Taktarten er 44 (udtales fire fjerdedele). Taktarten viser at der er plads til fire 4.-dele l i hver takt.

Til slut er der en tynd og en tyk lodret streg, hvilket betyder at noden er slut.

På begynder niveauet vil ud over taktarten 44 også støde på følgende taktarter:

  • 24 - Tæl til 2 i hver takt (da der plads til to 4.-dele).
  • 34 - Tæl til 3 i hver takt (da der er plads til tre 4.-dele.

Fjerdedele, halvnoder og helnoder

4.-dele (udtales: fjerdedele) er pulsen i langt det meste musik. Det er grundslagene i musikken, og hvis du går i takt til musikken, så er det 4.-delene du følger. Læg mærke til nodens helt sorte hoved samt den lodrette hals.

4.-delsnode

Halvnoden er dobbelt så lang som fjerdedelen. Hver halvnode varer altså to 4.-dele.

Læg mærke til at hovedet på halvnoden er gennemsigtigt.

Halvnode

Helnoden er igen dobbelt så lang som halvnoden. Den varer altså fire 4.-dele.

Den har et gennemsigtigt hoved uden nodehals.

Helnode

Ottendedele

En 8.-del (udtales: ottendedel) er dobbelt så hurtig som en 4.-del (tæl 1 og 2 og 3 og 4 og).

Flere 8.-dele efter hinanden noteres med en vandret bjælke.

På dette niveau er 8.-delsnoderne altid sammensat i grupper af 2 eller 4.

8.-delsnoder

Sange du nu kan spille:

Gentagelsestegn

I de følgende sange vil du opleve gentagelsestegn som på billedet. Stykket mellem de to tegn skal gentages (spilles to gange). Det første tegn kan udelades fra noden. I dette tilfælde skal der gentages fra nodens begyndelse.

Gentagelsestegn

Sange du nu kan spille:

Punkterede halvnoder

Den næste nodeværdi du skal lære er en punkteret halvnode. En punktering forlænger en hvilken som helst node eller pause med halvdelen af dens egen værdi. Den noteres med en lille prik efter noden.

En halvnode varer 2 fjerdedele. En punkteret halvnode varer 3 fjerdedele, da den forlænges med halvdelen af dens værdi.

Punkteret halvnode

Sange du nu kan spille:

Optakter

Indtil nu har melodien til alle sangene startet på 1-slaget i første takt. Men melodien kan også starte tidligere. Til at notere dette anvendes en optakt..

En optakt indeholder kun den nodeværdi som skal spilles, resten udelades. Når der anvendes en optakt udelades denne nodeværdi fra sidste takt i stykket. På den måde udgør optakt og sidste takt en hel takt i alt.

I sangen herunder taktarten 34 og optakten er en 4.-del (to 8.-dele). Dvs. at melodien starter på 3-slaget inden første hele takt begynder. I sidste takt er der kun 24 da optakten udelades

Sange du nu kan spille:

Pauser

Til hver nodeværdi er der en tilsvarende pause. En pause betyder at der ikke skal spilles på dette slag (løft din finger fra tangenten).

På dette niveau skal du lære 2 pauser:

4.-delspause

Halvpause

Sange du nu kan spille:

Volter

Tidligere har du lært om gentagelser. Men flere gentagelser kan have en forskellig slutning. Til det anvendes volter. Når du spiller stykket første gang, spiller du hen til gentagelses tegnet. Du spiller altså til og med 1. volte. Når du gentager skal 1. volte springes over og du spiller videre fra 2. volte.

Volter gentagelsestegn

Sange du nu kan spille:

Gå til næste lektion