Spil efter noder 2

Denne lektion bygger videre på alt det du lærte om noder på begynder niveauet.

Du lærer de noder og symboler som anvendes på dette niveau, så du er i stand til at spille alle sangene for let øvede efter noder.

Pauser

Helpause

Punkterede fjerdedele

En punkteret fjerdedel varer en fjerdedel samt en ottendedel (da halvdelen af en fjerdedel er en ottendedel).

Ottendedele

Node

Pause

Bindebuer

Noder med samme tonehøjde kan sættes sammen så de opnår en samlet varighed. Til det anvendes bindebuer. Sammenbundne noder kan opfattes som én node.

Billedet viser to 4.-dele bundet sammen, hvilket er det samme som en halvnode.

Bindebuer anvendes når det ikke er muligt at notere stykket med de noder vi kender. F.eks hvis en tone ønskes holdt fra en takt til en anden.

Bindebue

Sange du nu kan spille:

Gå til næste lektion