I sne står urt og busk i skjul

J.P.E.Hartmann

Song tags: Niveau 2 Vinter