Senest opdateret: 31. januar 2019

Sekstendedels-underdelinger - enkelt toner

Lær at spille 16. dele på en enkelt tone. Ingen akkorder endnu.

I dette eksempel skal du spille nogle toner og dæmpe nogle andre. Du skal spille et simpelt riff som anvender 3 toner, bygget op af den pentatone skala. Derefter kan vi synkopere det og lave det til et super fedt funk riff.

Hold din højre hånd kørende jævnt i 16. dele, selvom du kun spiller ud i luften når du ikke rammer strengene.

Synkoperede rytmer

Vi vil bruge en typisk D9 akkord i dette eksempel. Hold din højre hånd i bevægelse hele tiden, som vi normalt gør når vi spiller funk. Hold den fede funky rytme i gang. Sørg også at dæmpe de strenge du ikke spiller, ved let at røre dem med fingrene på venstre hånd. Hold din højre hånd løs.

Synkoperede rytmer på opdelt akkord

Vi spiller en Bb7 akkord. Men vi opdeler akkorden, og spiller kun de vigtigste toner i akkorden på to strenge. Intervallet vi vil spille er en tritonus, som er trin III og VIIb i Bb dur skalaen.

Husk at bevæge din højre hånd i sekstendedele hele tiden, men kun ramme strengene nogle af op og nedslagene.

Spil pauserne

Lær at spille pauserne. Det er en vigtig del af musikken at kunne lade være med at spille. Hvis man hele tiden spiller noget, kan det godt virke stresset. Derimod kan det virke flot og interessant når man spiller få enkle ting.

Jimmy Hendrix akkorden E7(#9)

Denne akkord er uundværlig når vi spiller funk. Brug tonerne i Em-pentaton blues skalaen (E, G, A, Bb, B, D) til at improvisere over.

E7(#9) akkorden spilles på 1-slaget til at starte med, improviser så i resten af takten i blues skalaen.

Du kan også spille akkorden hver gang du spiller et E (grundtonen).

Dominant 7 slide

Lær at slide op til dominant 7 akkorden