Guitar akkorder

Lær at spille guitar akkorder for begyndere. Du lærer 11 begynder akkorder. Med dem kan du spille alle sangene for begyndere her på siden. Start med at øve på akkorderne D og A7, når du kan sætte fingrene og skifte imellem akkorderne, er du klar til at spille de første sange med akkorder.

Guitar akkorder for begyndere

I soundslice afspilleren herunder kan du se og høre hvordan du spiller de 11 akkorder du skal kunne på begynder niveauet. De er vist i den rækkefølge jeg anbefaler du lærer dem i. Det vil sige du bør starte med at lære D og A7, derefter G, osv.

Længere nede på siden kan du se lister med sange du kan spille med akkorderne. Når du kan D og A7 er du allerede klar til at øve på de første sange! Derefter kan du spille og roligt øve på flere akkorder og dermed lære flere sange.

Sange med 1 akkord

Her er nogle sange du kan forsøge at spille med alt det du har lært indtil nu

Sange med 2 akkorder

Når du kan spille en D og en A7 er du allerede klar til at spille en masse sange.

Herunder finder du en masse sange du kan spille bare med de 2 akkorder.

Sange med 3 akkorder

Lær at spille G akkorden, og så er du klar til at øve en masse nemme sange med 3 akkorder.

Sange med 4 akkorder

Flere sange med nemme akkorder

Her følger en masse sange som også kun anvender nemme akkorder.

Der er flere end 4 akkorder i disse sange, så de er gode til at få øvet en masse akkordskift.

Udvidede akkorder

I det følgende gennemgår vi mere avancerede akkorder for den øvede guitarist.

9’er akkorder

9 akkorder, er såkaldte dominant 9 akkorder. Det er dur akkorder med en lille septim og en 9’er. Akkorden anvender altså 5 toner i alt.

Dominant 9

Symbol: 9

Trin: 1, 3, 5, 7b, 9

Mol maj7 akkorder

En mol-maj7 akkord er en mol akkord med en stor septim. Akkorden anvender følgende trin: 1, 3b, 5, 7. Herunder ses 2 eksempler hvor vi kan anvende en mmaj7 akkord.

#1

En mol-akkord med en tilføjet maj7. Dette ses f.eks i sangen All my loving af Beatles., og i sangen Have yourself a merry little christmas

#2

En nedadgående basgang fra en mol akkord til en mmaj7 og derefter m7. Dette ses f.eks i sangen Stairway to heaven af Led Zeppelin.

Power akkorder

Lær at spille power akkorder på guitaren. Først får du en gennemgang af hvad power akkorder er og hvordan de bruges. Derefter får du øve eksempler i vores afspiller, så du virkelig kan få power akkorderne ind under huden!

Power akkorder symboliseres ved et 5-tal. F.eks G5 eller C5. Tallet 5, er fordi akkorden kun anvender 1. og 5. trin. Power akkorder anvender altså kun 2 forskellige toner, modsat alle andre akkorder som indeholder minimum 3 forskellige toner. Power akkorder er faktisk blot et interval mellem to toner. Oftest spilles power akkorder dog med grundtonen tilføjet en oktav lysere.

Hvis du spiller normale akkorder i en sang med en masse forvrængning, kan det skabe for meget dissonans. Ligeledes hvis du har en sang med hurtige akkord skift, er det ofte nemmere at bruge power akkorder til den hurtige del.

Power akkorder er ikke en erstatning for rigtige akkorder:

Mange guitarister bliver fanget i power akkord fælden. De lærer at spille power-akkorder, men undlader at lære de rigtige akkorder. Det er en stor fejltagelse. Som sagt er power akkorder ikke rigtige akkorder. Når du er færdig med power akkorderne, bør du derfor vende din fulde opmærksomhed mod de rigtige akkorder.

Lad os analysere E5 akkorden:

0. bånd på E-strengen: E

2. bånd på A-strengen: B

2. bånd på D-strengen: E

Det dybe E er grundtonen. B er 5.trin i E-dur skalaen. Det høje E er også grundtonen, spillet en oktav højere.

Lad os så komme i gang:

I Soundslice afspilleren ser du eksempler på power akkorder med udgangspunkt på både E-, og A-strengen.

Barré akkorder

Lær at spille barré akkorder på guitaren.

Barré akkorder kan flyttes op og ned ad gribbebrættet som du ønsker. Det er den dybeste tone på 6. eller 5. streng som definerer akkordens grundtone.

Du lærer at spille alle dur, dur7, mol, mol7 akkorder med udgangspunkt på 6. og 5. streng på guitaren.

Grundtone på 6. streng

Herunder lærer du at spille A, A7, Am og Am7 som barré akkorder med grundtonen på 6. streng.

Når du har grundtonen på 6. streng skal alle 6 strenge anvendes.

Grundtone på 5. streng

Herunder lærer du at spille D, D7, Dm og Dm7 som barré akkorder med grundtonen på 5. streng.

Når du har grundtonen på 5. streng skal 6. streng ikke anvendes.

Dim akkorder

Lær at spille og anvende formindskede akkorder.

Først får du et teoretisk indblik, og dernæst øvelser, hvor de formindskede akkorder bruges i en sammenhæng, med udgangspunkt på både 6., 5. og 4. streng.

Formindskede akkorder kaldes også for dim akkorder. Dim er en forkortelse for diminished som på engelsk betyder formindsket. De kan også betegnes med en lille cirkel. De er bygget på 7. trin i dur skalaen, og er bygget op af små tertser.

Ofte spilles denne akkord som en firklang, med en formindsket septim på toppen. Hvis tonearten er C-dur, er den formindskede akkord, der eksisterer naturligt for denne skala Bdim7, (B D F Ab).

Akkorden kan vendes som du ønsker. En Bdim7 kan f.eks spilles med B i toppen (D F Ab B)

Lad os se på hvordan man anvender formindskede septimakkorder i en typisk progression.

Alle tonerne i en formindsket septim akkord kan fungere som ledetone. Det betyder, at du kan opløse hver tone i en formindsket septim akkord opad en halv tone, og derefter spille en dur eller mol akkord på den tone.

#1:

Her er tonearten G-dur og vi tilføjer en dim7 akkord mellem trin I og II. G#dim7 har grundtonen på 6. streng.

#2:

Her er tonearten C-dur og progressionen bygger på en II V I forbindelse. Dog har vi byttet V ud med VII som er en dim7 akkord. Læg mærke til at vi her spiller dim7 akkorden med D i bassen.

#3:

Her er tonearten C-dur og der tilføjes en dim7 akkord mellem trin I og II. C#dim7 spilles med grundtonen på 5. streng.

Gå til næste lektion