Senest opdateret: 31. januar 2019

Gennemgang

Et plekter er et stykke dråbe-formet plastik. Plekteret holdes med spidsen af højre hånds pege- og tommelfinger. Det findes i forskellige tykkelser. Prøve at starte ud med et på 1.5 mm.

Hvis du skal spille langsomt eller kraftfuldt, anvendes kun ned-slag. Brug skiftevis ned- og op-slag hvis der skal spilles hurtigt. Lad ydersiden af din hånd hvile en smule på broen mens du spiller. Billederne viser hvordan du holder på et plekter.

Plekter teknik
Plekter teknik