Akkord omvendinger

Akkorder kan vendes om alt efter hvilken klang man ønsker. Der kan være flere grunde til at vende akkorden, men helt grundlæggende så ændres akkordens klang og lyd. I denne klaver lektion gennemgår vi hvorfor du bør lære at vende akkorderne, samt hvordan du gør.
Senest opdateret: 17. september 2020 Akkord omvendinger

Omvending af akkorder

En normal dur eller mol akkord anvender 3 toner. De kaldes også for treklange.

Lad os prøve at tage udgangspunkt i en C-dur akkord. I dens grundstilling anvender C-dur akkorden tonerne C - E - G. Akkorden kan så vendes om på 2 måder, således at vi har 2 forskellige omvendinger af grundakkorden.

På dansk kalder vi det for omvendinger, mens det på engelsk kaldes for positioner. Dvs at grundstillingen er 1. position (root position) og omvendingerne er 2. og 3. position.

I nodeafspilleren herunder ser du C-dur akkorden spillet i dens grundstilling, 1. og 2. omvending. Prøv selv at øve C-dur i de 3 omvendinger som i noden. Og prøv herefter at gøre det samme i F og G dur.

Omvending af akkorder

Sådan vender du akkorderne ud fra en simpel klaver node

I et simpelt klaversystem findes en melodistemme i g-nøglen, samt bastoner i f-nøglen. Derudover er akkorderne skrevet over noden. Lad os tage udgangspunkt i sangen Stille nu.

Stille nu akkordomvending

Første takt er en C-dur akkord, og i G-nøglen er noden E. Her spiller du så en C-dur akkord i 2. omvending i højre hånd (G - C - E).

Fingersætning

Når du spiller akkorder bør du som udgangspunkt anvende finger 1, 3 og 5 i akkordernes grundstilling, samt i 2. omvending.

I 1. omvending bør du som udgangspunkt anvende finger 1, 2 og 5

Der er mange fordele ved altid at anvende den samme fingerstilling. På sigt bliver det som at cykle - du skal ikke tænke over hvordan du skal placere fingrene, de flytter sig automatisk. Du vil på sigt blot kunne slå autopiloten til - det er der vi skal hen!

Hvorfor du bør lære at vende akkorderne

Når du kan spille sange med melodi og bas, er du rigtig godt på vej! Næste trin er at tilføje lidt flere detaljer til dit klaver-spil. Det er her akkord omvendinger kommer ind.

Mange nybegyndere prøver så at tilføje akkorder i venstre hånd mens de spiller melodien i højre hånd, men det vil jeg ikke råde dig til at gøre. Akkorder lyder nemlig bedst når de spilles i det lysere register på klaveret. Derfor er det at foretrække hvis du allerede fra starten øver omvendingerne, således at du kan spille akkorderne samt melodien med din højre hånd. På den måde har du også din venstre hånd fri til at tilføje flere detaljer som oktav bas, basgange og meget andet.

Bro bro brille med akkord omvendinger

Herunder finder du børnesangen "Bro bro brille" med akkorder og melodi i højre hånd.

Akkordskift med omvendinger

Som hovedregel bør du springe mindst muligt når du skifter mellem akkorder. Derfor er det vigtigt at lære de forskellige omvendinger.

Langt de fleste sange har akkorder som skifter i kvart/kvint spring. Derfor er det rigtig vigtigt at få lært disse akkordskift så du ikke skal tænke så meget over det når du spiller.

Når du først kommer i gang med disse akkordspring, opdager du hurtigt at springene er de samme, og at der kun flyttes 2 fingre mellem hver akkord. Pludselig sidder springene i fingrene og ikke i hovedet. Det er der vi skal hen.

Herunder er en øvelse hvor du springer en kvart mellem akkorderne opad, og en kvint nedad. Dette er virkelig en god øvelse for at få lært alle akkorderne og deres omvendinger

Tonale kadencer

Den tonale kadence bruges hele tiden, i næsten al musik. Så når du kan den i de forskellige omvendinger, bliver det hurtigt til en leg at spille efter becifringer.

Tonale kadencer består af følgende:

  • Tonika (1. trin i tonearten/skalaen)
  • Subdominant (4. trin)
  • Dominant (5. trin)

Bemærk: I mol er dominanten altid er en dur-akkord!

Opgave

  • Spil den tonale kadance i C-dur som vist i afspilleren herunder i alle tre omvendinger.
  • Prøv dig frem i de resterende tonearter, ved hjælp af kvintcirklen.

  • Undervisning med MuBase

    Hos MuBase får du online undervisning i både guitar og klaver. Vi tilbyder en unik undervisningsform, som giver dig mulighed for at lære alle sange uanset hvilket niveau, du starter på.


    Forslag til dig