Senest opdateret: 14. april 2019

Omvending af Treklange

En normal dur eller mol akkord anvender 3 toner. De kaldes også for en treklang. Lad os prøve at tage udgangspunkt i en C-dur akkord. I dens grundstilling anvender C-dur akkorden tonerne C - E - G.

C-dur akkorden kan man så vende om på 2 måder, således at vi har 2 forskellige omvendinger af grundakkorden.

Herunder ser du C-dur akkorden spillet i dens grundstilling, 1. og 2. omvending

Grundstilling

C-dur - Grundstilling

1. omvending

C-dur - 1. omvending

2. omvending

 C-dur - 2. omvending

På dansk kalder vi det for omvendinger, mens det på engelsk kaldes for positioner. Dvs at grundstillingen er 1. position (root position) og omvendingerne er 2. og 3. position.

Sådan vender du akkorderne ud fra en simpel klaver node

I et simpelt klaversystem findes en melodistemme i g-nøglen, samt bastoner i f-nøglen. Derudover er akkorderne skrevet over noden. Lad os tage udgangspunkt i sangen Stille nu.

Stille nu akkordomvending

Første takt er en C-dur akkord, og i G-nøglen er noden E. Her spiller du så en C-dur akkord i 2. omvending i højre hånd (G - C - E).

Fingersætning

Når du spiller akkorder bør du som udgangspunkt anvende finger 1, 3 og 5 i akkordernes grundstilling, samt i 2. omvending.

I 1. omvending bør du som udgangspunkt anvende finger 1, 2 og 5

Der er mange fordele ved altid at anvende den samme fingerstilling. På sigt bliver det som at cykle - du skal ikke tænke over hvordan du skal placere fingrene, de flytter sig automatisk. Du vil på sigt blot kunne slå autopiloten til - det er der vi skal hen!

Hvorfor du bør lære at vende akkorderne

Når du kan spille sange med melodi og bas, er du rigtig godt på vej! Næste trin er at tilføje lidt flere detaljer til dit klaver-spil. Det er her akkord omvendinger kommer ind.

Mange nybegyndere prøver så at tilføje akkorder i venstre hånd mens de spiller melodien i højre hånd, men det vil jeg ikke råde dig til at gøre. Akkorder lyder nemlig bedst når de spilles i det lysere register på klaveret. Derfor er det at foretrække hvis du allerede fra starten øver omvendingerne, således at du kan spille akkorderne samt melodien med din højre hånd. På den måde har du også din venstre hånd fri til at tilføje flere detaljer som oktav bas, basgange og meget andet.

Akkordskift med omvendinger

Som hovedregel bør du springe mindst muligt når du skifter mellem akkorder. Derfor er det vigtigt at lære de forskellige omvendinger.

Langt de fleste sange har akkorder som skifter i kvart/kvint spring. Derfor er det rigtig vigtigt at få lært disse akkordskift så du ikke skal tænke så meget over det når du spiller.

Når du først kommer i gang med disse akkordspring, opdager du hurtigt at springene er de samme, og at der kun flyttes 2 fingre mellem hver akkord. Pludselig sidder springene i fingrene og ikke i hovedet. Det er der vi skal hen.

Herunder er en øvelse hvor du springer en kvart mellem akkorderne opad, og en kvint nedad. Dette er virkelig en god øvelse for at få lært alle akkorderne og deres omvendinger

Tonale kadencer

Den tonale kadence bruges hele tiden, i næsten al musik. Så når du kan den i de forskellige omvendinger, bliver det hurtigt til en leg at spille efter becifringer.

Tonale kadencer består af følgende:

  • Tonika (1. trin i tonearten/skalaen)
  • Subdominant (4. trin)
  • Dominant (5. trin)

Mol toneart

Bemærk at dominanten altid er en dur-akkord!

Øve tips

  • Spil kadencen i alle tre omvendinger op til to fortegn, som vist i afspilleren.
  • Prøv dig frem i de resterende tonearter, ved hjælp af kvintcirklen.


Forslag til dig