C-dur tonearten

Denne klaver lektion lærer dig at spille og forstå C-dur tonearten.
Senest opdateret: 3. marts 2023

Introduktion

Måske kan du allerede spille C-dur skalaen, og du kan også spile en C-dur akkord, og måske endda også flere andre. Men hvad så nu? Hvad kan jeg bruge det hele til og hvorfor har du siddet og øvet skalaer og akkorder i en uendelighed?

Det er faktisk her alt det sjove begynder. For det er nu du skal begynde at forstå hvad det egentlig er du spiller, for på den måde at kunne lave dine egne melodier eller tilføje flere toner eller detaljer til de sange du allerede kan spille.

C-dur skalaen

Lad os først lige få styr på C-dur skalaen. I afspilleren herunder kan du lære at spille den over én oktav, og derefter over 2 oktaver. Skalaen indeholder 7 toner - De hvide tangenter fra C til B. Det er dem vi skal kende for at kunne bygge akkorder og lave melodier senere i lektionen.

Så formålet med at kunne skalaen er altså - ud over det helt fundamentale at du træner dine fingre og din håndkoordination - at kende tonerne i tonearten.

Når du kan spille skalaen over 2 oktaver kan du faktisk skille den op og ned ad hele klaviaturet.

Opgave

Lær skalaen - én hånd ad gangen - Først over én oktav og dernest over flere oktaver.
Øv at spille skalaen med begge hænder samtidig

De diatone akkorder

Det er nu tid til at snakke om akkorder. Fra skalaen ved vi at der er 7 toner i tonearten. Det er altså 7 trin.

På hvert trin kan vi lave en akkord ud fra tonerne i tonearten. Dette kaldes for "de diatone akkorder".

En akkord er i dens simpleste form 3 toner spillet samtidig. De bygges op ud fra tonerne i skalaen. Du springer hele tiden en tone over når du tilføjer en tone. En C akkord består altså af 1, 3 og 5. trin (C, E og G). I nodeafspilleren kan du se alle de diatone akkorder. Læg mærke til at de alle er stablet oven på hinanden. enten på, eller imellem nodelinierne.

Læg også mærke til at nogle akkorder er dur akkorder og nogle er mol akkorder. Du kan lære mere om dur og mol akkorder her

På 7. trin har vi en akkord som hverken er dur eller mol, men derimod en Bdim akkord (noteres også således Bo). Denne akkord er bygget op af 2 små terser, og bør anvendes med forsigtighed, da den har en meget skarp lyd.

Populære akkordrundgange

Nu er det tid til at sætte de forskellige akkorder sammen. Alle sange består af en melodi og som oftest nogle akkorder. Både melodien og akkorderne er primært bygget op ad tonerne i skalaen samt de diatone akkorder. Så ved at kunne skalaen og akkorderne til den toneart du spiller, ja så har du faktisk fået styr på det mest fundamentale når du skal lære en sang - eller måske vil arrangere eller fortolke en sang på din egen måde.

I det følgende lærer du 3 meget populære akkord rundgange i c-dur. Først pop rundgangen, som 1000-vis af sange kan spilles over. Denne rundgang spiller ikke nødvendigvis sangene i præcis den samme rækkefølge hele tiden, men det er kun 4 akkorder der bruges.

Dernæst en Vamp, som er en kendt akkord rundgang brugt i forskellige kanons, som du helt sikkert kender. Til sidst en smuk akkord rundgang mest kendt som Pachelbel's Canon, men som mange sange også er skrevet over.

Så ved at høre og spille disse rundgange åbner du altså op for at kunne spille utallige af smukke sange.

Herunder følger idéer til sange du kan spille over de tre rundgange, blot med akkorder i din højre hånd og bastoner i venstre. På den måde kan du synge melodien.

Du kan også selv spille melodien ved at lytte dig frem. Tonerne ligger i skalaen og starter som oftest ud på en af de 3 toner i grundakkorden (C-dur)

Sange du kan prøve over Pop rundgangen

Jeg har i parantes skrevet hvor du nemmest kan starte hvis du selv lytter melodien af. Jeg har også skrevet hvilken tone melodien starter på.

- No woman no Cry (Samme akkorder hele sangen)

- Let it Be (Rungangen varierer lidt i akkorderne)

I følgende 2 sange starter rundgangen på Am

- Save tonight

- If I was a boy (Beoncé)

Som sagt findes der 1000-vis af sange men ovenstående er blot eksempler på sange du kan prøve at øve over de 4 akkorder.

Sange du kan spille over Vamp rundgangen.

- I like the flowers

- Æblemand,

- Blue moon

- Hvem har malet himlen blå

Sange du kan prøve over Pachelbel's Canon

- Memories (Maroon 5)

- Streets of London

- Puff

I følgende 2 sange Følgende sange er sidste F akkord byttet ud med en Dm

- Go west (Pet Shops Boys)

- Scatman’s World (Scatsman John)

I følgende 2 sange er sidste F akkord byttet ud med en G akkord

- Basket Case (Green Day)

- Cryin’ (Aerosmith) (There was some time… when I was so broken hearted)

Janniks canon

Herunder har jeg forsøgt at lave min egen lille simple melodi. Jeg har taget udgangspunkt i Pachelbell’s canon, med en lille variation i 2. sidste takt hvor jeg spiller en Dm i stedet for F.

Jeg har arrangeret sangen på 3 måneder så du forhåbentlig kan se og får en idé om hvordan jeg har brugt melodi og akkorder til at arrangere sangen på forskellig vis.


Undervisning med MuBase

Hos MuBase får du online undervisning i både guitar og klaver. Vi tilbyder en unik undervisningsform, som giver dig mulighed for at lære alle sange uanset hvilket niveau, du starter på.


Forslag til dig