Senest opdateret: 31. januar 2019

Gennemgang

Et interval er en afstand mellem to toner. Der er 7 toner i dur skalaen, den 8. tone er grundtonen spillet en oktav lysere.

Alle intervaller spilles i opadgående retning (sidste tone er lysere end første tone).

I starten er det ofte nemmest at identificere et interval ved at forbinde det med starten på en sang. Se sangene over hvert interval i afspilleren herunder.

Spil intervallerne på dit klaver, og lyt til forskellen. Det er vigtigt at bruge øret når du spiller, så du kan høre hvad du spiller, og hvad du skal spille.


Forslag til dig