Senest opdateret: 31. januar 2019

Grundregler

  • Start basgangen på grundtonen af akkorden
  • Spil én akkordtone pr. taktslag, indtil sidste tone inden en ny akkord
  • Spil en ledetone på det sidste slag inden en ny akkord.