Klaver noder - Lær at læse noder

I denne klaver lektion for begyndere lærer du at læse klaver noder. Først skal du lære at læse nodernes tonehøjde i nodesystemet. Derefter skal du lære at læse noder i G-nøglen og F-nøglen. Til sidst gennemgår vi de forskellige rytmer og nodeværdier.
Senest opdateret: 4. december 2021 Klaver noder - Lær at læse noder

Nodesystemet - Tonehøjde

Noder noteres i et nodesystem bestående af 5 vandrette linjer. Noder kan noteres enten på eller mellem linjerne. Linjer og mellemrum tælles nedefra og op.

Noder spilles fra venstre mod højre. Er der flere noder over hinanden skal de spilles samtidigt. Læg mærke til at vi kan bevæge os ud over de 5 linjer i systemet ved hjælp af hjælpelinjer.

Herunder ses nodesystemet med noder noteret fra de dybe til de lyse toner.

Nodesystemet

Hver gang en node bevæger os opad fra en linje til et mellemrum eller fra et mellemrum til en linje stiger tonen til næste stamtone i det musikalske alfabet. Og ligeledes, hver gang vi bevæger os nedad, går vi baglæns i det musikalske alfabet.

G-nøglen

De lyse toner på klaveret noteres i en såkaldt G-nøgle. G-nøglen er altid placeret i starten af nodesystemet. På klaver spilles noder i G-nøglen med højre hånd.

Læg mærke til at G-nøglen snor sig omkring 2. nodelinje hvilket angiver at 2. linje er tonen G (lige over midter C).

Herunder kan du se og høre stamtonerne i G-nøglen. Du får samtidig 3 huskeregler, som du kan bruge når du skal lære at spille efter noder. En huskeregel for de de 7 stamtoner, de 5 nodelinjer og en huskeregel for de 4 mellemrum.

G-nøglen

F-nøglen

Til at notere tonerne i det dybere leje (basnoder) anvendes en F-nøgle.

Toner i F-nøglen spilles med venstre hånd på klaveret.

F-nøglen har en prik over- og under den 4. linje i nodesystemet, som angiver at 4. linje er tonen F (lige under midter-c).

Herunder kan du se og høre stamtonerne i F-nøglen. Du får igen 3 huskeregler, der vil hjælpe dig når du skal i gang med at spille efter klaver noder med venstre hånd.

F-nøglen

Klavernoder

Klavernoder (også kaldet for et partitur / klaversystem) anvender både en G-nøgle og en F-nøgle. De hænger sammen i en parentes, som du kan se til venstre i noden herunder.

Læg mærke til at midter C er noteret både i G-nøglen og i F-nøglen. Det er altså samme tone, bare noteret i hver sin nøgle.

Klavernoder

Intervaller

Et interval er en afstand mellem to toner.

I starten er det ofte nemmest at identificere et interval ved at forbinde det med starten på en sang. Se sangene over hvert interval i afspilleren herunder.

Alle intervaller i nedenstående øvelse spilles i opadgående retning (sidste tone er lysere end første tone).

Opgave

Spil intervallerne på dit klaver, og lyt til forskellen. Det er vigtigt at bruge øret når du spiller, så du kan høre hvad du spiller, og hvad du skal spille.
Intervaller

Rytme, tid og varighed

I det følgende lærer du om tid og varighed i forbindelse med nodelæsningen.

Nodesystemet har lodrette streger kaldet taktstreger. De deler nodeværdierne op i lige store kasser, kaldet takter.

Taktarten vises i starten af noden, oftest efter G- eller F-nøglen. Taktarten i nodeafspilleren længere nede på siden er 4/4 (udtales fire fjerdedele). Taktarten viser at der er plads til i alt fire 4.-dele l i hver takt.

Der findes andre taktarter end 4/4. Her er et par eksempler:

  • 2/4 - Tæl til 2 i hver takt (da der plads til to 4.-dele).
  • 3/4 - Tæl til 3 i hver takt (da der er plads til tre 4.-dele).

Nodelæsning for begyndere

Herunder finder du nodeafspilleren med øvelser og beskrivelse af de nodeværdier og begreber som gennemgåes længere nede på denne side.

Gentagelser

Ofte skal et stykke i en node spilles flere gange. Til det anvender vi gentagelsestegn.

I nodeafspilleren ovenover kan du se og høre at de første 2 takter bliver gentaget. I starten af takt 1 er der en tyk og en tynd lodret streg efterfulgt af 2 prikker. Ligeledes er der i slutningen af takt tre, to prikker samt en tynd og en tyk lodret streg. Alt imellem disse symboler bliver gentaget. Det første tegn kan udelades fra noden. I dette tilfælde skal der gentages fra nodens begyndelse.

Gentagelser kan have en forskellige slutninger. Til det anvendes volter. I noden ovenover kan du se 1. volte i takt 9-10. Når du spiller stykket første gang, spiller du hen til gentagelses tegnet i slutningen af takt 10. Du spiller altså til og med 1. volte. Når du gentager skal 1. volte springes over og du spiller videre fra 2. volte.

Nodeværdier og pauser

Her får du en gennemgang af de vigtigste nodeværdier, og deres varighed. I nodeafspilleren ovenover kan du se og høre varigheden af de forskellige nodeværdier.

4.-dele (udtales fjerdedele) er pulsen i langt det meste musik. Det er grundslagene i musikken, og hvis du går i takt til musikken, så er det 4.-delene du følger. Læg mærke til nodens helt sorte hoved samt den lodrette hals.

Halvnoder er dobbelt så lange som 4.-dele. Hver halvnode varer altså to 4.-dele. Læg mærke til at hovedet på halvnoden er gennemsigtigt.

Helnoder er igen dobbelt så lange som halvnoder. En helnode varer altså fire 4.-dele. Helnoden har et gennemsigtigt hoved uden nodehals.

Ottendedele er dobbelt så hurtige som en 4.-dele. Flere 8.-dele efter hinanden noteres med en vandret bjælke. En 8.-delsnode der står alene har en fane, der hænger ned fra nodehalsen. Den hænger ned, da den ikke har har en tilsvarende node at hænge på.

Punkterede noder forlænger en hvilken som helst node med halvdelen af dens egen værdi. Den noteres med en lille prik efter noden. En halvnode varer 2 fjerdedele. En punkteret halvnode varer 3 fjerdedele, da den forlænges med halvdelen af dens værdi. En punkteret 4.-del varer en fjerdedel samt en ottendedel (da halvdelen af en fjerdedel er en ottendedel).

Til hver nodeværdi er der en tilsvarende pause. En pause betyder at der ikke skal spilles på dette slag (løft din finger fra tangenten). Pausernes navne svarer til nodernes navne (Helpause, halvpause, 4.-delspause, osv.) I nodeafspilleren ovenover kan du se alle pauserne til hver node. De er noteret i F-nøglen. Den får du frem ved at klikke på indstillinger og vælge at få vist F-nøglen.

Bindebuer

Noder med samme tonehøjde kan sættes sammen så de opnår en samlet varighed. Til det anvendes bindebuer. Sammenbundne noder kan opfattes som én node.

Bindebuer anvendes når det ikke er muligt at notere stykket med de noder vi kender. F.eks hvis en tone ønskes holdt fra en takt til en anden, eller som i noden ovenover, hvor man ønsker at holde en tone der ikke falder på pulsslagene


Undervisning med MuBase

Hos MuBase får du online undervisning i både guitar og klaver. Vi tilbyder en unik undervisningsform, som giver dig mulighed for at lære alle sange uanset hvilket niveau, du starter på.


Forslag til dig