Senest opdateret: 29. december 2019

Takter og taktarter

Nodesystemet har lodrette streger kaldet taktstreger. De deler nodeværdierne op i lige store kasser, kaldet takter.

Herunder ses et nodesystem med en G-nøgle. Efter G-nøglen vises taktarten. Taktarten er 44 (udtales fire fjerdedele). Taktarten viser at der er plads til fire 4.-dele l i hver takt.

Til slut er der en tynd og en tyk lodret streg, hvilket betyder at noden er slut.Der findes andre taktarter end 44. Her er et par eksempler:

  • 24 - Tæl til 2 i hver takt (da der plads til to 4.-dele).
  • 34 - Tæl til 3 i hver takt (da der er plads til tre 4.-dele).

Nodeværdier

Her får du en gennemgang af nodeværdier og pauser. Vi gennemgår altså varigheden af hver enkelt node og pause.

Fjerdedele er pulsen i langt det meste musik. Det er grundslagene i musikken, og hvis du går i takt til musikken, så er det 4.-delene du følger. Læg mærke til nodens helt sorte hoved samt den lodrette hals.

4.-delsnode

Halvnoden er dobbelt så lang som fjerdedelen. Hver halvnode varer altså to 4.-dele. Læg mærke til at hovedet på halvnoden er gennemsigtigt.

Halvnode

Helnoden er igen dobbelt så lang som halvnoden. Den varer altså fire 4.-dele. Helnoden har et gennemsigtigt hoved uden nodehals.

Helnode

Ottendedele er dobbelt så hurtige som en 4.-dele. Flere 8.-dele efter hinanden noteres med en vandret bjælke.

8.-delsnoder

Her ses en enkelt 8.-delsnode. Den har nu en fane, der hænger ned, da den ikke har har en tilsvarende node at hænge på.

8.-delsnode

En punktering forlænger en hvilken som helst node eller pause med halvdelen af dens egen værdi. Den noteres med en lille prik efter noden. En halvnode varer 2 fjerdedele. En punkteret halvnode varer 3 fjerdedele, da den forlænges med halvdelen af dens værdi.

Punkteret halvnode

En punkteret 4.-del varer en fjerdedel samt en ottendedel (da halvdelen af en fjerdedel er en ottendedel).

Punkteret 4.-delsnode

Gentagelser

Ofte skal et stykke i en node spilles flere gange. Til det anvender vi gentagelsestegn.

Stykket mellem de to tegn skal gentages (spilles to gange).Det første tegn kan udelades fra noden. I dette tilfælde skal der gentages fra nodens begyndelse.

Gentagelsestegn

Gentagelsestegn

Flere gentagelser kan have en forskellig slutning. Til det anvendes volter. Når du spiller stykket første gang, spiller du hen til gentagelses tegnet. Du spiller altså til og med 1. volte. Når du gentager skal 1. volte springes over og du spiller videre fra 2. volte.

Volter gentagelsestegn

Volter

Bindebuer

Noder med samme tonehøjde kan sættes sammen så de opnår en samlet varighed. Til det anvendes bindebuer. Sammenbundne noder kan opfattes som én node.

Billedet viser to 4.-dele bundet sammen, hvilket er det samme som en halvnode.

Bindebuer anvendes når det ikke er muligt at notere stykket med de noder vi kender. F.eks hvis en tone ønskes holdt fra en takt til en anden.

Bindebue

Øvelser og opsummering

Her er øvelser med de nodeværdier og begræder vi netop har gennemgået.

Pauser

Til hver nodeværdi er der en tilsvarende pause. En pause betyder at der ikke skal spilles på dette slag (løft din finger fra tangenten).

Helpause

Halvpause

4.-delspause

8.-delspause.

Optakter

Indtil nu har melodien til alle sangene startet på 1-slaget i første takt. Men melodien kan også starte tidligere. Til at notere dette anvendes en optakt.

En optakt indeholder kun den nodeværdi som skal spilles, resten udelades. Når der anvendes en optakt udelades denne nodeværdi fra sidste takt i noden. På den måde udgør optakt og sidste takt en hel takt i alt.

Her er nogle sange du kan forsøge at spille med alt det du har lært indtil nu

Swing rytme

I de sange du har spillet indtil nu har du spillet sange med lige 8.-dele. Alle 8.-dele har altså været lige lange. Men 8.-dele kan også spilles med en swing rytme. Her er den første 8.-del længere, og den sidste 8.-del er kortere. Det er noteret i starten af noden hvis der skal spilles med swing rytme.

Her er nogle sange du kan forsøge at spille med alt det du har lært indtil nu

Forslag til dig