Lær at spille klaver

Kropsholdning

 • Sid forrest på en bænk eller stol der har en højde, så du kan holde underarmene parallelt med gulvet når du har fingrene på klaveret.
 • Hold albuerne ind til siden, og slap af i skuldrene.
 • Fingrene skal være let bøjede, og håndleddene skal være lige ud for underarmene. Ikke bøjet opad eller nedad, men afslappet, så dine fingerspidser hviler let på tangenterne.
 • Placér din venstre fod på gulvet eller på en skammel.
 • Placér din højre fod på sustain pedalen uden at trykke den ned. Lad hælen hvile på gulvet.
Kropsholdning når du spiller klaver

Tangenternes navne

Alle klaviaturer har to typer af tangenter. Korte sorte og længere hvide. På et standard klaver er der i alt 88 tangenter, men der er kun 12 forskellige toner som bliver gentaget fra de dybe til de lyse toner.

Tag et kig på dit klaver. Bemærk, at de sorte tangenter er inddelt i sæt af 2 og 3. Bemærk, at tonerne lyder dybere, når du flytter nedad (mod venstre), og bliver lysere når du bevæger dig opad (mod højre).

Klaver tangenterne
 • Spil alle tonerne på dit klaver fra den dybeste til den lyseste tone. Tæl hvor mange tangenter der er på dit klaver.

Midter C

Tangenten til venstre for alle de sorte sæt af 2 er tonen C. Du finder derfor mange C toner på klaveret, men kun et midter C, hvilket er placeret næsten lige i midten af klaveret.

Alle klaviaturer har et midter C, men ikke altid i samme position på grund af de forskellige antal tangenter til rådighed. Midter C kaldes også for nøglehuls-C, da der på nogle ældre klaverer findes et nøglehul i midten af klaveret.

Find midter C på klaveret
 • Find midter C på dit klaver, og tæl hvor mange C toner der er i alt.

De hvide tangenter

De hvide tangenter består af de 7 stamtoner, som er de første 7 bogstaver i alfabetet (A B C D E F G). De gentages igen og igen op og ned ad klaviaturet.

I Danmark kaldes tonen B også for H. Her på siden bruger vi betegnelsen B, for at lette forståelsen.

Find midter C og spil de hvide tangenter opad klaveret. Tonerækken bliver: C D E F G A B. Herefter startes forfra på det næste C. Dette C ligger én oktav over midter-C.

De hvide tangenter på klaveret

De sorte tangenter

Der er 5 forskellige sorte tangenter. De bliver ligesom de hvide gentaget op og ned ad klaviaturet. På dette niveau skal du kunne 2 af de sorte tangenter.

En tone kan hæves (gøres den lysere) ved at tilføje et # (kryds) eller den kan sænkes ved at tilføje et b. Tonen mellem F og G kalder vi for F#, og tonen mellem A og B kalder vi for Bb.

De sorte tangenter på klaveret

Fingrenes navne

Det er vigtigt altid at anvende den rigtige fingersætning. Til at notere dette har hver finger et nummer fra 1 til 5 startende med tommelfingeren på begge hænder. Senere når du skal lære at spille efter noder, er fingersætningen noteret i noden.

Klaver fingre. Fingrenes navne

Øvelser

 • Placér højre hånds finger 1 på midter-C. Placér finger 2 - 5 på D, E, F og G. Spil tonerne én ad gangen fra C til G og tilbage igen. Gentag, og slap af i fingrene mens du spiller.
 • Gør det samme med din venstre hånd. Placér finger 5 på C én oktav under midter C. Placér finger 4 - 1 på D - G. Spil tonerne én ad gangen fra C til G og tilbage igen. Gentag, og øv at slappe af i fingrene mens du spiller.
 • Spil figuren med begge hænder samtidigt og prøv at sige tonenavnene højt mens du spiller.
 • Prøv at spille de syv stamtoner og de tre sorte tangenter du kender, én ad gangen i tilfældig rækkefølge, mens du siger navnet højt. Øv dette indtil du kan sige alle navnene nemt.

Sustain pedalen

Hvis du spiller på et rigtigt klaver er sustain pedalen placeret helt til højre. Hvis du bruger et keyboard og har en pedal, bør du tilslutte den så du kan placere din fod korrekt, og vende dig til pedalen.

 • Tryk sustain pedalen ned, mens du spiller på et par tangenter. Læg mærke til at sustain pedalen lader tonerne ringe ud, når du fjerner fingrene fra tangenterne. Når pedalen bruges korrekt, giver den fylde til dit spil. Senere lærer du at bruge pedalen korrekt. Indtil da kan du placere din højre fod ved siden af pedalen.
Gå til næste lektion