Nedgange i dur og mol

Lær at spille og anvende nedgange med formindskede og forstørrede akkorder til grundtonen i dur og mol.

Mol

Fra det forstørrede 5. trin tilbage til grundakkorden.

Dur

Fra det formindskede 7. trin i tilbage til grundakkorden.

Øve tips

  • Lyt hvordan du kommer hjem på grundakkorden.
  • Lær først eksemplerne i afspilleren, og transponer så selv til andre tonearter ved hjælp af kvintcirklen.
Gå til næste lektion