Skalaer & tonearter

Lær at spille dur skalaen - den vigtigste skala - i de mest anvendte tonearter. Skalaer har til formål at styrke din teoretiske viden samt din koordination mellem højre og venstre hånd.
Senest opdateret: 6. december 2021 Skalaer & tonearter

Derfor skal du øve dine skalaer

Når du vil lære en toneart at kende, skal du først lære hvilke toner der er indeholdt i tonearten. Til dette bruger vi skalaer. Fra skalaen kommer alle akkorder og det er i skalaens toner at melodien til sange og melodier findes.

Når du øver dine skalaer styrker du din koordination mellem højre og venstre hånd. Samtidig styrker du din teknik samt din teoretiske viden. Skalaerne er altså et vigtigt redskab til dig! Du bør bruge skalaerne som daglig opvarmning.

Jo flere fortegn der er i noden jo mere er der at huske på som begynder. Derfor bør du som nybegynder spille sange der maksimalt har et enkelt fortegn. Efterhånden kan du tilføje flere tonearter, og dermed også lære sange i nye tonearter.

De første 4 dur skalaer for begyndere

I det følgende skal lære den mest anvendte skala - nemlig dur skalaen. Først i tonearten C og dernæst i F, G og D-dur.

Når du skal lære at spille sange på klaver, er det vigtigt at du starter ud med sange som er noteret med ingen eller få fortegn. Dette gør forståelsen og nodelæsningen nemmere.

Her er en gennemgang af de 4 dur skalaer:

  • C-dur skalaen har ingen fortegn (den anvender kun de hvide tangenter).
  • F-dur skalaen anvender samme fingersætning i venstre hånd som C-dur, men den anvender en anden fingersætning i højre hånd. Læg mærke til det b der er i starten af G- og F-nøglen. Det viser at tonearten er F-dur. I F-dur er der et b foran tonen H, så H bliver til Bb.
  • G-dur skalaen anvender samme fingersætning som C-dur skalaen i begge hænder. Læg mærke til det # der er i starten af G- og F-nøglen. Det viser at tonearten er G-dur. I G-dur er der et # foran alle F-toner, så F bliver til F#.
  • D-dur skalaen har 2 fortegn, nemlig kryds for F og C. Den anvender præcis samme fingersætning i begge hænder som C-dur og G-dur skalaerne (Som du forhåbentligt allerede kan), du skal bare huske de 2 krydser i tonearten

Brug nodeafspilleren herunder til at lære præcis hvordan du spiller skalaerne. Brug også de mange funktioner i afspilleren til at øve skalaerne til de sidder i fingrene. Skalaerne bør være en del af din daglige opvarmning på klaveret.

De første 4 dur skalaer for begyndere

Skalaer og tonearter for let øvede

Når du kan spille sange i C, F og G og D-dur tonearterne og kan spille de 4 skalaer, har du måske mod på mere. Mange sange noteres i andre tonearter. Her ligger de måske bedre rent stemme mæssigt, eller der er måske andet som gør at de er bedre egnet i disse tonearter.

Du skal nu til at øve de resterende skalaer op til 3 fortegn. Nemlig tonearterne Bb, A og Eb-dur.

Herunder følger en gennemgang af de 3 nye skalaer

  • A-dur skalaen tilføjer endnu et kryds, menlig kryds for G. Der er altså nu i alt 3 krydser som du skal huske på. (F#, C# og G#. Fingersætningen er den samme i begge hænder som C, G og D-dur skalaerne.
  • Bb-dur skalaen har 2 b'er som fortegn, så B bliver til Bb og E bliver til Eb. Her er fingersætningen ny for begge hænder. Husk at øve hver hånd for sig langsomt til at starte med.
  • Eb-dur skalaen har 3 b'er som fortegn (Bb, Eb og Ab). Her er fingersætningen ligeledes ny for begge hænder.

Undervisning med MuBase

Hos MuBase får du online undervisning i både guitar og klaver. Vi tilbyder en unik undervisningsform, som giver dig mulighed for at lære alle sange uanset hvilket niveau, du starter på.


Forslag til dig