Skalaer & tonearter

I forrige lektion lærte du hvordan du aflæser tonehøjden i G-nøglen og i F-nøglen.

I denne lektion lærer du at spille dur skalaen i de 3 tonearter som anvendes på dette niveau: C-dur, G-dur og F-dur

Skalaerne har til formål at styrke din koordination, teknik, samt din teoretiske viden.

Hvad er en skala?

Forestil dig en trappe bestående af 12 trin. Hvert trin repræsenterer én af de 12 toner der findes.

Som hovedregel anvender skalaer kun 7 af tonerne. Så ved at lære skalaerne lærer du hvilke toner du kan anvende og hvilke du kan undlade i et givent musikstykke.

Der findes mange forskellige skalaer. Det er forskelligt fra skala til skala hvilke trin der skal springes over.

I denne lektion skal lære dur skalaen. Først i tonearten C og dernæst i F og G. Strukturen er den samme for alle skalaerne, det er blot udgangspunktet (grundtonen) der er forskellig.

Dur skalaen anvender følgende trin på trappen: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12.

Der er en halvtone mellem alle de 12 toner (trin).

Fra trin 1 til 3 er der altså 1 tone (2 halvtoner). Omregner vi trappens trin til toner ser strukturen således ud: 1-1-½-1-1-1-½.

Hvis du tager udgangspunkt i midter C på klaveret og springer 1 tone, lander du på tonen D. Spring 1 tone mere og du lander på et E. Spring en halvtone og du lander nu på F osv.

På dette niveau skal du kunne spille skalaerne fra grundtonen til næste grundtone med begge hænder

C-dur

Den første skala du skal lære er C-dur skalaen. Den anvender kun de hvide tangenter.

G-dur

Den næste skala er G-dur skalaen. Den anvender samme fingersætning som C-dur skalaen i begge hænder.

Læg mærke til det # der er i starten af G- og F-nøglen. Det viser at tonearten er G-dur. I G-dur er der et # foran alle F-toner, så F bliver til F#

F-dur

Til sidst skal du lære F-dur skalaen. Venstre hånds fingersætning er den samme som i C- og G-dur, men den anvender en anden fingersætning i højre hånd.

Læg mærke til det b der er i starten af G- og F-nøglen. Det viser at tonearten er F-dur. I F-dur er der et b foran alle B-toner, så B bliver til Bb

Gå til næste lektion