Skalaer & tonearter 2

Vejledning

Skalaerne er noteret så de er nemmest at læse, de bør spilles tættest midten af klaveret, med en enkelt oktav mellem højre og venstre hånd.

På niveau 1 lærte du dur skalaerne til og med 1 fortegn over 1 oktav. Du lærte at spille skalaerne med 4.-dele i tempo 120.

På dette niveau skal du kunne spille dur skalaerne til og med 3 fortegn over 2 oktaver. Du skal kunne spille skalaerne med 8.-dele i tempo 60.

C dur

G dur

F dur

D dur

Bb dur

A dur

Eb dur

Gå til næste lektion