Senest opdateret: 14. april 2019

Opløsningstegn

Et opløsningstegn foran en node ophæver eventuelle faste eller løse fortegn. Ophævelsen gælder for de efterfølgende noder i samme takt.

16.-dele

I de følgende sange vil du støde på 16.-dele som er dobbelt så hurtige som 8.-dele.

Fire 16.-dele er det samme som én 4.-del og tælles: 1 så og så

8.-delene har én bjælke. 16.-delene har to.

Punkterede fjerdedele

En punkteret fjerdedel varer en fjerdedel samt en ottendedel (da halvdelen af en fjerdedel er en ottendedel).

Her er nogle sange du kan forsøge at spille med alt det du har lært indtil nu