Senest opdateret: 31. januar 2019

Bindebuer

Noder med samme tonehøjde kan sættes sammen så de opnår en samlet varighed. Til det anvendes bindebuer. Sammenbundne noder kan opfattes som én node.

Billedet viser to 4.-dele bundet sammen, hvilket er det samme som en halvnode.

Bindebuer anvendes når det ikke er muligt at notere stykket med de noder vi kender. F.eks hvis en tone ønskes holdt fra en takt til en anden.

Bindebue

8.-dele

Tidligere har du spillet sange med flere 8.-dele sammensat med en vandret bjælke. I det følgende vil du lære sange med enkelte 8.-dele. Nu hænger bjælken ned da den ikke længere har en tilsvarende node at hænge på.

Node

Her ses 8.-delspausen.

Pause

Her er nogle sange du kan forsøge at spille med alt det du har lært indtil nu

Opløsningstegn

Et opløsningstegn foran en node ophæver eventuelle faste eller løse fortegn. Ophævelsen gælder for de efterfølgende noder i samme takt.

16.-dele

I de følgende sange vil du støde på 16.-dele som er dobbelt så hurtige som 8.-dele.

Fire 16.-dele er det samme som én 4.-del og tælles: 1 så og så

8.-delene har én bjælke. 16.-delene har to.

Pauser

Helpause

Punkterede fjerdedele

En punkteret fjerdedel varer en fjerdedel samt en ottendedel (da halvdelen af en fjerdedel er en ottendedel).

Her er nogle sange du kan forsøge at spille med alt det du har lært indtil nu