Tonale kadencer

Den tonale kadence bruges hele tiden, i næsten al musik. Så når du kan den i de forskellige omvendinger, bliver det hurtigt til en leg at spille efter becifringer.

Gennemgang

Tonale kadencer består af følgende:

  • Tonika (1. trin i tonearten/skalaen)
  • Subdominant (4. trin)
  • Dominant (5. trin)

Mol toneart

Bemærk at dominanten altid er en dur-akkord!

Øve tips

  • Spil kadencen i alle tre omvendinger op til to fortegn, som vist i afspilleren.
  • Prøv dig frem i de resterende tonearter, ved hjælp af kvintcirklen.