Senest opdateret: 31. januar 2019

Nodesystemet

Noder noteres i et nodesystem bestående af 5 vandrette linjer. Noder kan noteres enten på eller mellem linjerne. Linjer og mellemrum tælles nedefra og op.

Noder spilles fra venstre mod højre. Er der flere noder over hinanden skal de spilles samtidigt. Læg mærke til at vi kan bevæge os ud over de 5 linjer i systemet ved hjælp af hjælpelinjer.

Herunder ses nodesystemet med noder noteret fra de dybe til de lyse toner.

Hver gang vi bevæger os opad fra en linje til et mellemrum eller fra et mellemrum til en linje stiger vi til næste tone i det musikalske alfabet. Og ligeledes, hver gang vi bevæger os nedad, går vi baglæns i det musikalske alfabet.

G-nøglen

De lyse toner på klaveret noteres i en såkaldt G-nøgle. G-nøglen er altid placeret i starten af nodesystemet. På klaver spilles noder i G-nøglen med højre hånd.

Læg mærke til at G-nøglen snor sig omkring 2. nodelinje hvilket angiver at 2. linje er tonen G (lige over midter C).

Herunder kan du se og høre stamtonerne i G-nøglen til og med 2 hjælpelinier.

F-nøglen

Til at notere tonerne i det dybere leje anvendes en F-nøgle. Toner i F-nøglen spilles med venstre hånd på klaveret.

F-nøglen har en prik over- og under den 4. linje i nodesystemet, som angiver at 4. linje er tonen F lige under midter C.

Se og hør alle noderne i F-nøglen til og med to hjælpelinjer herunder.

Partitur

Klavernoder anvender både G-nøglen og F-nøglen. De hænger sammen i en parentes, som du kan se til venstre i noden herunder. Dette kaldes for et "partitur".

Læg mærke til at midter C er noteret både i G-nøglen og i F-nøglen. Det er altså samme tone, bare noteret i hver sin nøgle.